INFOTEL TV sp. z o.o.
51-130 Wrocław, ul. ŻMIGRODZKA 145
NIP 8992703009
ggorski@skywindows.net
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 "Fundusze Europejskie
- dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość"